Tư vấn khoản vay

Chúng tôi làm việc với đối tác dày dạn kinh nghiệm để tư vấn giải pháp vay đầu tư Bất động sản Úc cho người Việt Nam lên tới 70% giá trị bất động sản trong vòng 25 năm với lãi suất tốt từ gần 5% tới 7%/ năm.

Steve Le: +61 404 905 676